Webdesign og vedlikehold: Grafisk Service AS
Konsept I konsernets selskaper er flere av eiendommene bygget ut fra tomt til ferdig bygget næringsareal. Innenfor vårt nedslagsfelt ønsker vi at konsernet skal bidra, via våre eiendomsinvesteringer og prosjekter, til å tilføre arbeidsplasser og innbyggere. OTS Eiendom AS skal være en profesjonell samarbeidspartner for leietakere som har behov for lokaler med optimal beliggenhet.  Og det er vår oppgave som profesjonell samarbeidspartner å tilfredsstille leietakers funksjonskrav. OTS Eiendom AS sin profil er både investering i og utvikling av eiendom. Av utvikling er det bilbasert eiendom og handelseiendom det i hovedsak jobbes mot. Bransjer konsernets eiere har relevant bakgrunn fra.  Det er en stor fordel at utbygger har inngående kjennskap til leietakers behov under prosjekterings -og utbyggingsfasen.  Sammen skapes et optimalt resultat for leietaker. Av investering i eksisterende eiendom er det forvalting og revitalisering som står i fokus. Konsernet i samarbeid med andre samarbeidspartnere foretar investeringer der det er potensiale for optimalisering av eiendommen. OTS Eiendom AS har få fast ansatte.  Organisasjonen er basert på et utstrakt samarbeid med utvalgte samarbeidspartnere innen kjøpsrådgivning, forvaltning, juridisk og økonomisk bistand, i tillegg til regnskapstjenester.
OTS EIENDOM AS  BJØRKEVEIEN 4,  1940 BJØRKELANGEN